The results of the 3d day of the Russian SAMBO Cup-2020

October 04

Men:

64 kg

1. Ruslan BAGDASARYAN (Nizhny Novgorod region)

2. Alexander FEDOROV (Republic of Chuvashia)

3. Vladimir PETROV (Tula region)

3. Alexander CHEBOTAR (Moscow)

88 kg

1. Sergey RYABOV (Moscow)

2. Sergey KIRYUKHIN (Saint Petersburg)

3. Evgeny MAKSIMOV (Moscow region)

3. Grigoryan Aram (Krasnodar territory)

Women:

59 kg

1. Diana Ryabova (Moscow)

2. Nadezhda Romashkova (Moscow)

3. Tatyana KAZENYUK (Krasnodar territory)

3. OSTER Victoria (Perm region)

80 kg

1. Anna BALASHOVA (Sverdlovsk region)

2. Ekaterina TOKAREVA (Moscow)

3. Anastasia Chernenok (Moscow region)

3. Ekaterina SAZONOVA (Tula region)

Combat Sambo:

71 kg

1. Stepan KOBENOV (Novosibirsk region)

2. Ibragimov Ahmed (Nizhny Novgorod region)

3. habibulaev Sheikh-Mansur (Republic of Dagestan)

3. albert SHANGARAEV (Republic of Tatarstan)